CRKBO

Zijnswerk wordt o.a. ingehuurd door onderwijs instellingen.
Bijvoorbeeld door Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist.
Doordat Zijnswerk CRKBO geregistreerd is is de kwaliteit gewaarborgd en hoeft er geen BTW afgedragen te worden. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.
In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Dit houdt o.a. in dat men bekend is met de werkmethodiek van de opdrachtgevers, dat men vakinhoudelijk en didactisch geschikt is om trainingen te geven en dat prestaties regelmatig worden geëvalueerd. Daarnaast heeft men aangetoond WA verzekerd te zijn voor de beroeps activiteiten. Ivo van den Heuvel staat onder de naam Zijnswerk bij CRKBO geregistreerd als docent.
Meer informatie is te vinden op www.cpion.nl en www.crkbo.nl.